Namn i stadsmiljö tillgänglig på nätet

NORNA-rapporten Namn i stadsmiljö finns nu tillgänglig i digital version på sidan http://www.sprakinstitutet.fi/namn_i_stadsmiljo.