Ainiala Terhi

Land: 
Finland
Institution: 
Finskugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet
E-post: 
terhi.ainiala[at]helsinki.fi
Övrig information: 

adress: 
Finskugriska och nordiska avdelningen
PB 3
Fabiansgatan 33 
FI-00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

- Uppföljning av namnförrådets utveckling
- Namnbruk och namnkunnande
- Urbana namn
- En finsk ortnamnsatlas
- Socioonomastik