Akselberg, Gunnstein

Land: 
Norge
Institution: 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen
E-post: 
gunnstein.akselberg@lle.uib.no
Övrig information: 

Normering av veg- og gatenamn, normering av gardsnamn, namneteori, sosioonomastikk, gardsnamnklassifisering, namnekategorisering, litterær onomastikk, studium av gardsnamn, stadnamninnsamling