Aldrin Emilia

Land: 
Sverige
Institution: 
Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle
E-post: 
Emilia.Aldrin[at]hh.se
Övrig information: 

- Förnamn, förnamnsgivning (first names, naming)

- Namn och identitet (name and identity)

- Namn och kön (name and gender)

- Socioonomastik (socio-onomastics)

- Litterär onomastik (literary onomastics)