Björk, Simon Karlin

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
E-post: 
Simon.Karlin@nordiska.uu.se
Övrig information: 

-Ortnamnsetymologi
-Hydronymer
-Äldre suffixbildningar
-Rekonstruktion av ord ur ortnamn
-Fornnordiska kultledarbeteckningar