Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Land: 
Danmark
Institution: 
Uddannelses- og Forskningsministeriet
E-post: 
lisbeth.eilersgaard.christensen@mail.tele.dk
lec@ufm.dk
Telefonnummer: 
+45 23 64 29 06
Övrig information: 

- Stednavne som kilde til yngre jernalders samfundsstruktur
- Stednavne og arkæologi
- Centralitet og vækst på Fyn i yngre jernalder og vikingetid