Dehlin Lennart

Land: 
Sverige
Institution: 
Lantmäteriet, Ortnamnsfunktionen
E-post: 
Lennart.Dehlin[at]lm.se
Övrig information: 

- Ägonamn
- Namn med anknytning til Norrstigen
- Statlig ortnamnsvård
- Samiska, skogsfinska och tornedalsfinska ortnamn