Devine Josefin

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen
E-post: 
josefin.devine@isof.se
Övrig information: 

- Ortnamn, Jämtland, Uppland, ägonamn, nybyggesnamn