Elmevik Lennart professor emer., fil. dr

Land: 
Sverige
Institution: 
Uppsala universitet, Seminariet för nordisk namnforskning
E-post: 
Lennart.Elmevik[at]telia.com
Övrig information: 

- Ortnamnsetymologi