Entzenberg Sonja

Land: 
Sverige
Institution: 
Uppsala universitet, Seminariet för nordisk namnforskning
E-post: 
Sonja.Entzenberg[at]nordiska.uu.se
Övrig information: 

- Kvinnors släktnamnsskick i Sverige
- Personnamn