Falck-Kjällquist, Birgit

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
E-post: 
Birgit.Falck-Kjallquist[at]sprakochfolkminnen.se
bifak123[a]telia.com
Övrig information: 

Forskningsintressen:

- Ortnamn i Norden, särskilt kustnamn och andra naturnamn

- Ägonamn

- Litterär onomastik