Jenstad, Tor Erik

Land: 
Norge
Institution: 
Noregs teknisk-naturvitenskapelige universitet
E-post: 
tor.jenstad@ntnu.no
tor.erik.jenstad@gmail.com
Webbsida: 
http://ordoguttrykk.wordpress.com/kor-er-dette-geografi-og-stadnamn/