Källström Magnus

Land: 
Sverige
Institution: 
Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för kulturarvsutveckling
E-post: 
Magnus.Kallstrom[at]raa.se
Övrig information: 

- Vikingatida och medeltida personnamn och binamn, företrädesvis i runinskrifter