Kegel Karolina

Land: 
Sverige
Institution: 
Göteborgs stadsmuseum, kulturmiljöenheten
E-post: 
karolina.kegel[a]kultur.goteborg.com
Övrig information: 

Forskningsintressen:

- Arkeologi och ortnamn

- Bebyggelsenamn

- Förkristna ortnamn

- Förkristna sakrala ortnamn

- Datering