Kruken, Kristoffer

Land: 
Norge
Institution: 
Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
E-post: 
kristoffer.kruken@iln.uio.no
Övrig information: 

Norske personnamn