Löfdahl Maria

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Göteborg
E-post: 
maria.lofdahl@isof.se
Övrig information: 

-Ortnamn i Bohuslän

-Naturnamn

-Namn i flerspråkiga miljöer

-Urbana namn

-Språkliga landskap