Larsson Patrik

Land: 
Sverige
Institution: 
Högskolan i Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora
E-post: 
plo[at]du.se
Övrig information: 

- Namn i runinskrifter

- Medeltida personnamn, framför allt binamn