Lehtonen Johanna

Land: 
Finland
Institution: 
Stadsplaneringskontoret, Helsingfors stad
E-post: 
johanna.lehtonen@hel.fi
Övrig information: 

adress: Helsingfors stad, Stadsplaneringskontoret
PB 2100 (Folkskolegatan 3)
FI-00099 HELSINGFORS STAD

- Urban namngivning