Leibring Katharina

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala
E-post: 
Katharina.Leibring[at]isof.se
Övrig information: 

- Husdjursnamn – animal names
- Nutida personnamn – contemporary personal names
- Tidigmoderna personnamn – Early Modern personal names
- Kommersiella namn – commercial names
- Personnamnsvård – personal names planning

Redaktör för Studia anthroponymica Scandinavica