Lilljegren, Joakim

Land: 
Sverige
Institution: 
Inst. för svenska språket, Göteborgs universitet
E-post: 
joakim[a]lilljegren.com
Övrig information: 

Forskningsintressen:

-Namn i översättningar

-Namn i flerspråkiga miljöer

-Språkliga landskap