Molin Richard

Land: 
Sverige
E-post: 
richard.molin[at]ksk.sala.se
Övrig information: 

- Västmanlands sockennamn
- Salatraktens ortnamn
- Svenska ortnamn på Vask- och Vax-