Nämnda ting men glömda

Undertitel: 
Ortnamn, landskap och rättsutövning
Information: 

Ola Svenssons avhandling har ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar skånska namn som relaterar till rättsutövningsplatser och rättsdistrikt. Syftet med undersökningen har varit dels att samla in, avgränsa och beskriva dessa ortnamn, dels att beskriva de platser som namnen avser och deras relation till de rättskretsar där de ingår. Namnmaterialet består av omkring 1000 rättplatsrelaterande namn, som i många fall innehåller ord som ting, galge och stegel. Boken innehåller även en diskussion om de skånska häradsnamnen och deras bakgrund.

 

Tillgänglig på: http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:858241/FULLTEXT06.pdf

Publiceringsår: 
2015