Nakari Minna

Land: 
Finland
E-post: 
minna.nakari@edu.hel.fi
Övrig information: 

- socioonomastik,  patronymika, tillnamn, namnfraser i historiskt material