Nilsson Annika

Land: 
Sverige
E-post: 
annika.nilsson44@gmail.com
Övrig information: 

språkförändring i ortnamn sett från kognitiv lingvistisk teori