Nurminen Minna

Land: 
Finland
Institution: 
Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet
E-post: 
minna.nurminen@helsinki.fi
Övrig information: 

- Namnval i Finlands två- och flerspråkiga familjer