Nyström Staffan

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
E-post: 
staffan.nystrom[at]nordiska.uu.se
Övrig information: 

- Ägo- och naturnamn (smånamn)
- Namn i urbana miljöer; särskilt Stockholm
- Namnteori
- Nationell och internationell ortnamnsvård