Orban (f.d. Lif) Vera E.

Land: 
Sverige
Övrig information: 

- Ingermanländares namnskick
- Namn och identitet
- Invandrares namnbyten