Petrulevich Alexandra

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
E-post: 
alexandra.petrulevich[at]nordiska.uu.se
Webbsida: 
http://katalog.uu.se/empinfo/?languageId=1&id=N7-1207
Övrig information: 

-ortnamn

-språkkontakt

-kontaktonomastik

-ortnamnsanpassning

-place-names

-language contact

-contact onomastics

-place-name adaptation