Pihl Elin

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen
E-post: 
elin.pihl[at]isof.se
Övrig information: 

kassör för NORNA

adress:

Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 Uppsala

- Ägonamn
- Företagsnamn
- Teorier kring onomastikon