Ryman Lennart

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala
E-post: 
lennart.ryman[at]isof.se
Webbsida: 
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/egna-sidor/lennart-ryman.html
Övrig information: 

 

Intresseområden:
Medeltida personnamn
Tidigmoderna personnamn

Arbetar med:
ordboksprojektet Sveriges medeltida personnamn
projektet Namnfraser i äldre tid

Redaktör för Studia anthroponymica Scandinavica