Schalin Johan

Land: 
Finland
Institution: 
Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet
E-post: 
jschalin@sulo.fi
Övrig information: 

- Språkkontakt och toponymi, särskilt gamla svenska och finska ortnamn i södra Finland