Steinbru, Kjell Erik

Land: 
Norge
Institution: 
Stadnamntenesta i Språkrådet. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen
E-post: 
kjell.steinbru@lle.uib.no
Övrig information: 

Stadnamnnormering og tilgjengeleggjering av innsamla stadnamntilfang