Strandberg Mathias

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen
E-post: 
mathias.strandberg@isof.se
Övrig information: 

Forskningsintressen:
- Ortnamn, särskilt sydsvenska (place names, especially in southern Sweden)
- Dialektologi och dialektgeografi (dialectology and dialect geography)
- Fonologi (phonology)
- Etymologi (etymology)