Svenskt ortnamnslexikon

Information: 

Ett lexikon som behandlar mer än 6 000 olika namn på städer, kommuner, sjöar, berg och andra platser i Sverige. Varje namn får en kortfattad förklaring enligt de senaste forskningsrönen. Vissa återkommande namnleder, till exempel bol, säter och ånger behandlas utförligt i särskilda artiklar.

I Svenskt ortnamnslexikon ges en samlad översikt över såväl svenska namn som meänkieliska och samiska ortnamn i hela Sverige. I andra upplagan har ett stort antal artiklar reviderats och ett 60-tal nyskrivna artiklar har tillkommit. Lexikonet, som är skrivet av en grupp av Sveriges ledande ortnamnsforskare, innehåller även ett avsnitt om ortnamnsvård liksom en sammanställning över svensk ortnamnslitteratur för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Red. Mats Wahlberg

Publiceringsår: 
2016
Beställ: 
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/ortnamn/2016-09-20-svenskt-ortnamnslexikon.html