Svensson, Ola

Land: 
Sverige
Institution: 
Lantmäteriet, Ortnamnsfunktionen, Gävle
E-post: 
ola.svensson@lm.se
olaus.sveni@live.se
Övrig information: 

- Nordiska ortnamn
- Namnvård
- Ortnamn och arkeologi/historia/kulturgeografi
- Undervisning i namn och namnforskning