Sveriges medeltida personnamn, häfte 17

Information: 

Sveriges medeltida personnamn (SMP) innehåller i princip alla personnamn som har bevarats i skriftliga källor från det medeltida Sverige. Grunden är samlingarna i Uppsala, som innehåller närmare en miljon kort med belägg på namn från medeltiden och 1500-talet. Häfte 17 i serien Sveriges medeltida personnamn (SMP) behandlar namnen IordanIøøs.

Ordboken ska uppta samtliga personnamn, både förnamn och tillnamn, som under medeltiden har brukats i Sverige inom dess nuvarande gränser och i Finland, med undantag av rent finskspråkiga namn. År 1520 gäller som ungefärlig gräns framåt i tiden för de medeltida beläggen. Även namn från de gamla danska och norska landskapen tas med: Skåne, Blekinge och Halland samt Bohuslän, Jämtland och Härjedalen.

Läs mer:

Projekt: Sveriges medeltida personnamn

Nätupplaga: Sveriges medeltida personnamn - nätupplaga och fullständigt register

Publiceringsår: 
2016
Beställ: 
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/namn/sveriges-medeltida-personnamn/bestallning-sveriges-medeltida-personnamn.html