Syrjälä Väinö

Land: 
Sverige
Institution: 
Södertörns högskola
E-post: 
vaino.syrjala@sh.se
Övrig information: 

förlagsansvarig för NORNA-förlaget

forskningsintressen: namn i lingvistiska landskap, urbana namn, socioonomastik