Utne, Ivar

Land: 
Norge
Institution: 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen
E-post: 
ivar.utne@lle.uib.no
Övrig information: 

Nyare norsk personnamnbruk, utanlandske og ikkje-norskspråklege personnamnskikkar, grunnlag for avgjerder i personnamnsaker