Valtonen Taarna

Land: 
Finland
Institution: 
Giellagas -Instituhtta/Giellagas Institute for Saami Studies, Uleåborg universitet
E-post: 
taarna.valtonen@oulu.fi
Övrig information: 

- Samiska ortnamn
- Ortnamn från semiotiska och kognitiva lingvistiska synpunkter