Virkkula Johanna

Land: 
Finland
Institution: 
Institutionen för moderna språk, Helsingfors universitet
E-post: 
johanna.virkkula@helsinki.fi
Övrig information: 

adress: Institutionen för moderna språk
PB 24, FI-00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

- Sydslaviska personnamn

- Val av personnamn