Wenner, Lena

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
E-post: 
Lena.Wenner[a]sprakochfolkminnen.se
Övrig information: 

Forskningsintressen:

- Urbana namn

- Socioonomastik

- Fonetik