Wetås, Åse

Land: 
Norge
Institution: 
Språkrådet
E-post: 
ase.wetas@sprakradet.no
Övrig information: 

Proprium og kasusfleksjon, mellomnorsk språk, propriumskategorien og namnekategori, namn og namnefunksjonalitet, namn og estetikk