Williams Henrik

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
E-post: 
henrik.williams[at]nordiska.uu.se
Övrig information: 

- Studier i de vikingatida och medeltida runinskrifters nordiska personnamn