Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
kvinnemovering nynorska kvinnenamn laga til mannsnamn kvinnomovering Gulbrand Alhaug, , Avhandling med vidt perspektiv på svensk namngiving på 1800-talet.
kvinnenamn nynorska kvinnonamn Tom Schmidt, , Fagordliste for norsk namnegransking. Universitetet i Oslo. Institutt for namnegransking.
kyrkjeleg namn nynorska Helgennamn i nordisk form som kom i bruk tidleg i mellomalderen kyrkligt namn Eyvind Fjeld Halvorsen, , Personnavn i Setesdal i middelalderen.
kyrkjeleg namn nynorska namn som kyrkjekulturen har ført med seg inn i landet alt frå den første kristne tida kyrkligt namn Kristoffer Kruken, , Personnamn i Leksvik frå reformasjonen til i dag.
kyrkjeleg namn nynorska Helgennamn og andre namn som er knytte til den kyrkjelege tradisjonen. Helgennamn og bibelske namn kan vere vanskelege å skilje, og ofte er bibelske namn brukte som helgennamn kyrkligt namn Terje Aarset, , Frå den nordiske namnerenessansen til i dag.
kyrkjeleg namn nynorska kyrkligt namn Gulbrand Alhaug, , Fornamn i Noreg frå 1900 til 1975 – med vekt på endringar i namnemønsteret.
kæle-øgenavn danska [øgenavn med positive konnotationer] Kristian Kristiansen, , Danske øgenavne.
kæleform danska smekform Bent Jørgensen, , Danskernes navne.
kæleform danska [kortere form af et navn, som bruges i det familiære miljø] smekform Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
kæleform danska [forkortet form af et meget langt navn] smekform Eva Villarsen Meldgaard, , Pigenavne.
kæleform danska [forkortet form af længere navne] smekform Eva Villarsen Meldgaard, , Barnets fornavn.
kæleform danska [en forkortet form af et længere navn] smekform Adam Hyllested, , Politikens Hvorfor hedder vi sådan.
kæleform danska [forkortet form af længere navn] smekform Michael Lerche Nielsen, , Ravnunge-Tue som navngiven viking, runestensrejser og myte.
kæleform danska [forkortet form af et pigenavn på –ine] smekform Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
kæleform danska [forkortet form af et længere navn] smekform Birgit Eggert, , Nordisk navnerenæssance i Danmark. Indledende studier.
kælenavn danska [forkortet form af længere navn] eller [tilføjet navn som typisk kun bruges inden for en snæver kreds af personer] smeknamn Lis Weise, , Fornavnebogen.
kælenavn danska [tilnavn af positiv karakter] smeknamn Bent Jørgensen, , Danskernes navne.
kælenavn danska [kortform brugt som uofficielt kaldenavn] smeknamn Eva Villarsen Meldgaard, , Modenavne i Danmark i det 20. århundrede.
kælenavn danska [forkortet form af længere navn] smeknamn John Kousgård Sørensen, , Ida og Adelaide. En historie om opkaldelser i 1800-tallet.
kælenavn danska [kort navneform dannet til et længere navn] smeknamn Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
kælenavn danska [forkortet form af meget langt navn] smeknamn Eva Villarsen Meldgaard, , Pigenavne.
kælenavn danska “kortformerne er oprindelig kælenavne” smeknamn Eva Villarsen Meldgaard, , Pigenavne.
kælenavn danska [uofficielt kaldenavn] smeknamn Eva Villarsen Meldgaard, , Agia Marina – rundt om Maren.
kælenavn danska [forkortet form af længere navn] smeknamn Michael Lerche Nielsen, , Vikingetidens personnavne i Danmark belyst gennem runeindskrifternes personnavne og stednavne på -torp sammensat med personnavneforled. Utrykt ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, december 1997.
kælenavn danska [forkortet form af længere navn] smeknamn Michael Lerche Nielsen, , Vikingetidens personnavne i Danmark belyst gennem runeindskrifternes personnavne og stednavne på -torp sammensat med personnavneforled. Utrykt ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, december 1997.

Sidor