Hallberg Göran

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund
E-post: 
Goran.Hallberg[at]bwm.se
Övrig information: 

- Serien Skånes ortnamn

- Sydsvenska dialekter och ortnamn

- Redaktör för ANF och SOÅ