Leino Unni-Päivä

Land: 
Finland
Institution: 
Finska språket, Tammerfors universitet
E-post: 
unni-paiva.leino@uta.fi
Övrig information: 

Adress:

Finska språket
FI-33014 TAMMERFORS UNIVERSITET

- Datavetenskapliga metoder i namnforskning
- Onomastisk teori och namnsystem