Litteratur

Nya publikationer

► I listan finns uppgifter på ny litteratur kring namnforskning. Listan kompletteras efter hand.

► Tips om nyutkommen litteratur kan sändas till NORNA:s sekreterare (sekretariatet[a]norna.org).

NORNA-rapporter

► En lista på de verk som getts ut i serien NORNA-rapporter. 

► NORNA-rapporter fram till volym 92 kan beställas från:
NORNA-förlaget, Box 135, SE-751 04 UPPSALA
e-post forlaget@norna.org

► För senare utkomna tryckta rapporter hänvisas till respektive redaktör.

► Digitala rapporter finns länkade på sidan NORNA-rapporter

NORNA-bibliografin

► Bibliografin har från och med 2014 formen av en sökbar databas. Information om publikationer meddelas det egna landets medlem i NORNA-kommittén.