Norsk stadnamnarkiv i 100 år. Jubileumskonferanse i Bergen 27.–28. oktober 2021.

Hausten 2021, onsdag 27. og torsdag 28. oktober, vert det skipa jubileumskonferanse i samband med at Norsk stadnamnarkiv er 100 år i 2021. Sjå presentasjonen under denne lenka: https://www.uib.no/ub/fagressurser/spesialsamlingene/141237/norsk-stadna...

Under denne lenka finst all informasjon om konferansen, tidsplan og påmeldingsskjema for dei som vil ha innlegg på konferansen.
01.03.2021 er siste dag for innsending av samandrag (abstrakt) for innlegg.

Venleg helsing
Gunnstein Akselberg
på vegner av arrangementskomiteen

Datum: 
onsdag, oktober 27, 2021 till torsdag, oktober 28, 2021