Namnbibliografi

Denna bibliografi omfattar nordisk namnlitteratur. Fram till och med 2017 var bibliografin ett komplement till litteraturkrönikan Nordisk namnforskning som publicerades i tidskriften Namn och bygd.
Envar författare uppmanas förse sitt lands representant i kommittén med en sammanfattning eller presentation av publikationen för publicering på sidan.
Bibliografin har från 2014 (publikationer tryckta 2013) formen av en sökbar databas, och den kommer att kompletteras med äldre publikationer efter hand. Meddela ev. brister till sekretariatet(snabel-a)norna.org.

Nordisk namnbibliografi 2003-2012

Sök i databasen genom att välja land och/eller år och/eller namn eller ord i titeln.

År: 2017

Danmark

Gammeltoft, Peder & Bo Nissen Knudsen. 2017. Strid om Kramnitse - og de andre itser [A battle about Kramnitse - and other place-names in itse.] Netpublikation 4. maj. 2017 under Nyt om Navne på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/nyt-om-navne/kramnitse-og-de-andre-itser/

Gammeltoft, Peder & Jens Bo Rykov. 2017. Report of Denmark, nr. E/CONF.105/25/CRP.25, Nr. 11. UNCSGN Conference, 4 s.

Gammeltoft, Peder & Jens Bo Rykov. 2017. Toponymic Guidelines For Map And Other Editors For International Use, nr. E/CONF.105/26/CRP.26, Nr. 11. UNCSGN Conference, 20 s.

Gammeltoft, Peder og Kristiansen, Dorthe Haahr. Se under Kristiansen, Dorthe Haahr.

Gammeltoft, Peder. 2017. Discussion: Session III. Seas and Islands: Connecting People, Culture, History and the Future: Proceedings of the 22nd International Seminar on Sea Names, Jeju, Korea 23-25 October 2016. bind. 22. The Society for East Sea, Seoul, 127-128.

Gammeltoft, Peder. 2017. From Dutch to disputed: How Skagerrak became the focus of a naming dispute between Denmark, Norway and Sweden. Seas and Islands: Connecting People, Culture, History and the Future: Proceedings of the 22nd International Seminar on Sea Names, Jeju, Korea 23-25 October 2016. bind. 22, The Society for East Sea, Seoul, 147-158.

Gammeltoft, Peder. 2017. Place-name Typologies - Just Dots on Maps? The Newsletter of the Scottish Place-Name Society: Comann Ainmean-Aite na h-Alba, Nr. 42. 6-8.

Gammeltoft, Peder. 2017. Report of the Norden Division (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden)', nr. E/CONF.105/102/CRP.102, Nr. 11. UNCSGN Conference, 8 s.

Gammeltoft, Peder. 2017. The "One-Letter-War": or How Skagerrak Became a Disputed Name. Journal of Maritime and Territorial Studies, Bind 4, nr. 1, 97-108.

Gammeltoft, Peder. 2017. The place-name element toft in Normandy. Gunnstein Axelberg & Inge Særheim (eds), Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. Proceedings of the 44th Symposium of NORNA in Caen 23-25 April 2014. (NORNA-rapporter 95.) 113-158.

Gammeltoft, Peder. 2017. Ulvetider i 1600-tallets Vestjylland [The days of the Wolf in 17th century Western Jutland.] Opdatering, bind 2016, 37-44.

Knudsen, Bo Nissen & Peder Gammeltoft. 2017, se under Gammeltoft, Peder.

Kristiansen, Dorthe Haahr med bidrag af Peder Gammeltoft. 2017. Elkærhøj – myter og realiteter omkring et middelaldervoldsted. I: Fra Ribe Amt 2017, s. 7–32.

Rykov, Jens Bo & Peder Gammeltoft. 2017, se under Gammeltoft, Peder.

År: 2016

Danmark

Gammeltoft, Peder. 2016. From paper to bytes – digitising geographical names records. Twenty-ninth session, Bangkok 25 – 29 April 2016, Working paper 82:16, UNGEGN Session, 7 s. http://static-curis.ku.dk/portal/files/161416388/WP82_16_From_paper_to_b...

Gammeltoft, Peder. 2016. Island Names. Carole Hough (ed.) The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford Handbooks in Linguistics, 125-134. Oxford: Oxford University Press. http://static-curis.ku.dk/portal/files/165901957/oxfordhb_9780199656431_...

Gammeltoft, Peder. 2016. Names and Geography. Carole Hough (ed.) The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford Handbooks in Linguistics, 502-513. Oxford: Oxford University Press. http://static-curis.ku.dk/portal/files/165901983/oxfordhb_9780199656431_...

Gammeltoft, Peder. 2016. The Danish Place-Name Commission. United Nations Group of Experts on Geographical Names Information Bulletin, 51, 11-12. http://static-curis.ku.dk/portal/files/169602231/UNGEGN_bulletin_51_Dani...

Gammeltoft, Peder. 2016. Why is the North Sea West of us? On the naming of seas. Percieved naming or survivals. Sea Names: Heritage, Perception and International Relations. Proceedings of the 21st International Seminar on Sea Names, Helsinki 2015, 21, Seoul: The Society for East Sea, 127-144.

Gammeltoft, Peder. 2016. Why is the North Sea West of Us? Principles behind naming of the Seas. Journal of Maritime and Territorial Studies, 3:1, 103-122. http://static-curis.ku.dk/portal/files/154145284/JTMS_3_1_p103_122.pdf

År: 2015

Danmark

Gammeltoft, Peder, Johnny G.G. Jakobsen og Søren M. Sindbæk. 2015. Vikingetidens bebyggelse omkring Kattegat og Skagerrak. Et forsøg på kortlægning. [Viking Age settlement around Kattegat and Skagerrak. An attempt at mapping.] Anne Pedersen og Søren M. Sindbæk (red.), Et fælles hav – Skagerak og Kattegat i Vikingetiden. København: Nationalmuseet. 6-23. http://nordligeverdener.natmus.dk/fileadmin/user_upload/temasites/nordli...

Gammeltoft, Peder. 2015. Borgring – The Battle over a Name: Special Feature - Geographical Names as Cultural Heritage. United Nations Group of Experts on Geographical Names Information Bulletin, 48, 5-6.

Gammeltoft, Peder. 2015. I skellet mellem tolkning og fortolkning – Et forsøg på at deklarere stednavnetolkninger [Open interpretations – An attempt at labelling how place-names are interpreted.] Birgit Eggert & Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) Bind 1, 205-216. Uppsala: NORNA-förlaget.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig, Peder Gammeltoft & Søren M. Sindbæk. 2015, se under Gammeltoft, Peder.

Sindbæk, Søren M., Johnny G. G. Jakobsen & Peder Gammeltoft. 2015, se under Gammeltoft, Peder.

Sverige

Vikstrand, Per. 2015 (Rec.). Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.): På sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. Namn och bygd 103. S. 159–161.

År: 2014

Danmark

Albris, Sofie Laurine. 2014. Turen går til gudernes hjem. Om en køretur med Bent Jørgensen og nogle overvejelser om organiseringen af Gudmes landskab. [Heading for the home of the gods. A drive in the contryside with Bent Jørgensen and thoughts concerning the organization of the landscape of Gudme.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 17-32. København: Museum Tusculanums Forlag.

Bak, Sebastian Møller. 2014. Spottenavne i Danmarks gamle Personnavne. [Nicknames in the dictionary: Old Danish Personal Names.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 51-62. København: Museum Tusculanums Forlag.

Bechsgaard, Katrine Kehlet. 2014. Navnet Bent. [The male name Bent.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 63-66. København: Museum Tusculanums Forlag.

Boeck, Simon Skovgaard. 2014. Lidt om Moths stednavneformer. [Observations concerning the spelling of place-names in Moth's dictionary.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.),På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 67-77. København: Museum Tusculanums Forlag.

Christensen, Lisbeth Eilersgaard. 2014. Stednavne, centralpladser og vækstcentre – om tolkningsvalg og betydningsrelationer. [Place-names, central-places and growth centers – about the choice of interpretation and semantic relations.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 79-89. København: Museum Tusculanums Forlag.

Christiansen, Torben. 2014. Andebyspor i dansk. [Duckburg influence on the Danish language.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 91-104. København: Museum Tusculanums Forlag.

Dalberg, Vibeke og Rob Rentenaar. 2014. Marknavn, Flurname, veldnaam, field-name. Nogle afgrænsningsproblemer.[Marknavn, Flurname, veldnaam, field-name. Some demarcation problems] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 105-115. København: Museum Tusculanums Forlag.

Eggert, Birgit, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.). 2014. På sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. [On the Track. Festschrift in honour of Bent Jørgensen on his 70th birthday March 12th 2014.] (Navnestudier 42.) 254 s. Museum Tusculanum: København.

Eggert, Birgit. 2014. Rannerød - et rød-navn i Vendsyssel? [Rannerød - a place-name in -rød in Vendsyssel?] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 117-125. København: Museum Tusculanums Forlag.

Fellows-Jensen, Gillian. 2014. On the track of some lost place-names and early substitutions in England. Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 127-141. København: Museum Tusculanums Forlag.

Gammeltoft, Peder, Birgit Eggert & Rikke Steenholt Olesen (red.). 2014, se under Eggert, Birgit, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.). 2014.

Gammeltoft, Peder. 2014. Hvad var det Varde var? [What was it Varde was?] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 143-152. København: Museum Tusculanums Forlag.

Gammeltoft, Peder. 2014. Norden Division. United Nations Group of Experts on Geographical Names Information Bulletin, volume 46, s. 5. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/Bulletin/Bulletin%2046_Fi...

Gammeltoft, Peder. 2014. Nørholm: torp, fæstning og herregård. [Nørholm: thorp, fortress and manor.] Fra Ribe Amt 2014. 23-41.

Gammeltoft, Peder. 2014. Odense. [The place-name Odense.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/odense

Gammeltoft, Peder. 2014. Place-name research and desktop GIS. www.onomastics.co.uk: http://onomastics.co.uk/place-name-research-and-desktop-gis

Gordon, Albøge. 2014. Kristendommens spor i Vendsyssels stednavne. [Traces of Christianity in the place-names of Vendsyssel.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 33-50. København: Museum Tusculanums Forlag.

Holmberg, Bente. 2014. Publikationer af Bent Jørgensen. [Publications by Bent Jørgensen.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 231-252. København: Museum Tusculanums Forlag.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2014. Sporvogne i Andeby. [Trams in Duckburg.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 153-166. København: Museum Tusculanums Forlag.

Lerche Nielsen, Michael. 2014. ”Jona bil, Jona fadøl, Jona crib?” Genitiv og andre bøjningsendelser i danske fornavne. ["Jona car, Jona pint, Jona crib?" Genitive and other declensions in Danish first names.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 167-178. København: Museum Tusculanums Forlag.

Olesen, Rikke Steenholt, Peder Gammeltoft & Birgit Eggert (red.). 2014, se under Eggert, Birgit, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.). 2014.

Olesen, Rikke Steenholt. 2014. Om tolkningen af glda. skēth, f., i betydningen ’skibssætning’. [The interpretation of the Old Danish noun skēth, f., as 'stone ship'.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 179-192. København: Museum Tusculanums Forlag.

Sandnes, Berit. 2014. Navn på -rup i nordøstre Skåne. [Place-names in -rup in Northeastern Skåne.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 193-204. København: Museum Tusculanums Forlag.

Sandst, Line. 2014. Nogle steder, der engang var hjem. [Some places once called home.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 205-219. København: Museum Tusculanums Forlag.

Vogt, Susanne. 2014. Ravnsholt i Merløse herred – en markeskelsforretning i Ravnholt godsarkiv. [The place-name Ravnsholt in Merløse herred - a boundary case in the Ravnholt estate archive.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 219-229. København: Museum Tusculanums Forlag.

Sverige

Sandnes, Berit, 2014. Navn på –rup i nordøstre Skåne. [*Title in English.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. Marts 2014. (Navnestudier 42.) 193-204. København: Museum Tusculanums Forlag.

Sundström, Agneta. 2014 [tryckår 2015]. (Rec.), Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.): På sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. Marts 2014. 254 s. København: Museum Tusculanums Forlag 2014, Studia anthroponymica Scandinavica 32, 220-223.

År: 2013

Danmark

Gammeltoft, Peder, Mette Bruus & Lars Bisgaard (red.). 2013. Beretning fra Toogtredivte tværfaglige vikingesymposium [Report from the thirty-second interdisciplinary Viking-symposion.] vol. 32. Højbjerg.

Gammeltoft, Peder. 2013. Batch geocoding – assigning coordinates to multiple place-name records. www.onomastics.co.uk: http://onomastics.co.uk/geocoding-placenames-part2/

Gammeltoft, Peder. 2013. De gamle guder og deres tilbedelse i sønderjyske stednavne. [Old gods and their worship reflected in the place-names of Southern Jutland.] Sønderjysk Maanedsskrift 1. 3–7.

Gammeltoft, Peder. 2013. Geocoding Place-Names. www.onomastics.co.uk: http://onomastics.co.uk/geocoding-place-names-part1/

Gammeltoft, Peder. 2013. Geocoding Place-Names. www.onomastics.co.uk: http://onomastics.co.uk/geocoding-place-names-part1/

Gammeltoft, Peder. 2013. Making GIS-data online. www.onomastics.co.uk: http://onomastics.co.uk/geocoding-placenames-part3/

Gammeltoft, Peder. 2013. Shetland Parishes 1878 & 1930: This is the hitherto most detailed and correct GIS maps of 1878 Parishes and 1930 Civil Parishs of Shetland. www.onomastics.org: http://www.onomastics.org/cartodb/shetland_1930.html

Gammeltoft, Peder. 2013. Stednavneforskning: Hvad fremtiden har i vente. [Place-name research: What the future has in store for us.] Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen & Eivind Weyhe (red.), Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.–4. juni 2011. (NORNA-rapporter 89.) 65–75. Uppsala: NORNA-förlaget.