Stipendieutlysning och uppsatspriser från Ortnamnssällskapet i Uppsala

  • Posted on: 2 June 2022
  • By: Anonymous (ej verifierad)

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser stipendiemedel för år 2022 om 100 000 kronor att användas för namnforskning i vid bemärkelse. Dessutom har sällskapet i år inrättat priser för uppsatser i namnforskning till förtjänta studenter på avancerad nivå i syfte att uppmuntra till vidare akademiska studier och undervisning inom ämnet. Mer information finns i den bifogade filen.

Ladda ner: